Hvem er vi?
Vi har mange års erfaring fra mat, ernæring og eldreomsorg

Sosial matlaging er startet av Per Christian Tøstie. Per Christian er 58 år, han er halvt norsk, halvt fransk - oppvokst på Frogner i Oslo, er gift og har fire barn. 

Han er utdannet kokk og har jobbet med mat i hele sitt yrkesliv både i Norge og Frankrike. Han har også jobbet flere år i eldreomsorgen som fagsjef på mat i Kirkens Bymisjon.

Per Christian har et hjerte for eldre mennesker, og trives godt i deres selskap. Det gir han fortsatt stor glede å lage mat med og for andre.