Derfor startet vi Sosial matlaging

Til tross for at de fleste eldre mennesker vet hva sunn kost er, er det ikke alltid like lett å gjennomføre måltidene.

Det viser seg at mange eldre ønsker å bo hjemme, men at de er avhengige av hjelp. Vi vet at sosial matlaging, gode matvaner, et næringsrikt kosthold og samspising bidrar til færre innleggelser på sykehus og raskere rekonvalesens.

Hvis den eldre kan bidra på kjøkkenet etter egne preferanser, så er det lettere å tilpasse sitt eget kosthold, noe som igjen vil øke mestringsfølelsen og vil gi en økt livskvalitet.

Hvis livslysten svekkes - svekkes matlysten. Hvis matlysten svekkes - svekkes livslysten.