Hvordan komme i gang?

Sosial matlaging planlegger middager og innkjøp sammen med den eldre. Vi lager mat for flere dager av gangen sammen med den eldre på kjøkkenet. Måltidene blir emballert på en forsvarlig måte, hvor det blir tatt hensyn til regler for oppbevaring av ferdig produsert mat over tid i kjøleskap.Ved et uforpliktende møte med pårørende og den eldre kartlegger vi hvilke behov som trengs. 


Etter avtale setter vi opp en prøveperiode på fire besøk for å avdekke trivsel og behov. 


Etter prøveperioden lager vi kontrakt for tre måneder av gangen.