Sosial matlaging

med hjemmeboende eldre

Hva er Sosial matlaging?

Sosial matlaging er en unik tjeneste hvor en kokk kommer hjem til den eldre og lager god, næringsrik mat - basert på den eldres behov.

 Mange hjemmeboende eldre spiser mat de selv ikke har laget, eller som de har noe forhold til. I tillegg spiser de stort sett alene. Forskning viser at hjemmeboende eldre har som regel dårlige matvaner og lite næringsrikt kosthold. De spiser for lite og som regel alene. 

Hos mange eldre er det ikke tilgangen på mat som er problemet, men det er matgleden som er borte.

Matlyst og livslyst er nært knyttet til hverandre. Ved benyttelse av den tradisjonelle hjemmetjenesten, så viser det seg at deres tid ikke strekker til -og det blir mange timer alene. Lite å se frem til.

Vårt mål er å skape en bedre hverdag for den eldre - gjennom mat.

Respekt.

Vi i Sosial matlaging viser respekt for den eldre og for deres hjem. Våre besøk i hjemmet skal være et lyspunkt i hverdagen. Vi er hjelpende gjester. Vi er der for dem. De eldre trenger bekreftelse og aksept for det mennesket de er. Vi mener at dette, ved siden av å gi god mat, vil gi livslyst. 


Tid.

Vi i Sosial matlaging har tid til den eldre. Når man er alene de fleste timene i døgnet, er det viktig å få omsorg av en som har tid. Vi ser på den eldre som et unikt menneske, og ikke bare en eldre person. En som kan lokke frem gammel matglede og kunnskap. De eldre har mye å lære bort.

Viktigheten.

Mat og måltider er viktig! Helse- og omsorgministeren innførte i 2017 tiltak om kvalitetsikring i helse- og omsorgstjenesten. Han oppfordret også sykehjem til å servere varm lunsj og forskyve middagen til klokken 16. Resultatet ble færre underernærte, bedre søvn og beboerne holdt seg lenger friske. God næring er grunnmuren. Mat handler ikke om «foring» - men er grunnlaget for helse og trivsel. Å spise handler ikke bare om å bli mett, men også om å bli sett. 

Det er spesielt viktig for eldre å spise næringsrik mat. (Helsedirektoratet)